Šetrné hospodaření Uřičář

Číslo projektu:

2022-119-009-001-024

Popis projektu:

Projekt ,,Šetrné hospodaření Uřičář" je spolufinancován z Programu rozvoje venkova.

Projekt je zaměřen na pořízení secí mašiny, která bude odpovídat současným požadavkům v hospodaření v krajině. Pořízení nového stroje umožní rozšířit ,,zelené plochy", čímž by došlo ke zlepšení kvality půdy, jejímu zhodnocení a samozřejmě i k následné vyšší výnosnosti plodin, vzhledem ke stále vhodnému dodržování střídání plodin na jednotlivých parcelách. 

Dále bude produkce zaměřena na trh pěstování krmiv pro okolní podnikatele, popřípadě tvorbou směsí na zelené pásy ve vinohradech a sadech.